Meer dan lezen

Dit zeer lezenswaardige boek over geletterdheid,
geletterdheidsontwikkeling meer dan lezenen leesonderwijs bevat bijdragen van verschillende auteurs. Het laat zien hoe belangrijk het is om geletterd te zijn om mee te kunnen doen in de maatschappij, maar vooral ook geeft het inzicht waar hedendaags leesonderwijs aan moet voldoen om succes te hebben. Leesmotivatie en leesbevordering komen als belangrijke onderwerpen aan de orde. Aanrader voor leesprofessionals!

 

Bestellen?

Uitgeverij van Gorcum, € 34,95