Geen vingers meer opsteken

In dagblad Trouw een mooi en overtuigend artikel afgelopen week over hoe je 25e73e07-4396-4666-83f7-4e79926a98d3-schrijf-en-wis.2niet alleen de ‘vingeropstekers’ een beurt geeft en dus in je les betrekt, maar dat er andere manieren zijn om alle kinderen aan bod te laten komen. Bijvoorbeeld door het gebruik van wisbordjes.
Van harte aanbevolen!

Wisbordjes in verschillende vormen.

Wisbordjes

Wisbordjes zijn een eenvoudig en doeltreffend middel om in één oogopslag te zien of de hele klas je instructie heeft begrepen. In plaats van één leerling voor de klas te roepen of een beurt te geven, stel je de vraag aan de klas als geheel en noteren alle leerlingen hun antwoord op hun wisbordje dat ze daarna omhoog houden.25e73e07-4396-4666-83f7-4e79926a98d3-schrijf-en-wis.2
Aldus Marcel Schmeier, ook wel ‘onderwijsgek’. Hij vertaalde en promoot het boek ‘Expliciete Directe Instructie’, waarin het werken met wisbordjes wordt aanbevolen.

Wisbordjes zijn dus prima in te zetten bij klassikale instructie. Ook spelen ze een belangrijke rol bij de leesinterventie Connect, waarbij het lezen direct aan de schrijfhandeling wordt gekoppeld.

Bestellen?